Dự án 36 : Kiếm tiền với Airdrop coin UPI Bot 80.000 UPI + 10 000/Ref đã lên sàn

Dự án 36 : Kiếm tiền với Airdrop coin UPI Bot 80.000 UPI + 10 000/Ref đã lên sàn Link Đăng Ký : http://bit.ly/2OmWt0G Video hướng dẫn : ========= + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel

Dự án 35 : Kiếm tiền Airdrop Carbon Chain Airdrop 100 CCT 10$ + 5$/ref

Dự án 35 : Kiếm tiền Airdrop Carbon Chain Airdrop 100 CCT 10$ + 5$/ref   Link đăng ký : http://bit.ly/2yn39Bl   Video hướng dẫn :  

Sàn giao dịch Cryptonity Airdrop coin sàn nhận 60 XNY + 10 XNY/ref

Sàn giao dịch Cryptonity Airdrop coin sàn nhận 60 XNY + 10 XNY/ref Link đăng ký : http://bit.ly/2y8sK1B Video hướng dẫn chi tiết :  

Dự án 33 : Kiếm tiền Airdrop coin 1100 BTMG $41.80 + 100 BTMG/ referral

Dự án 33 : Kiếm tiền Airdrop coin 1100 BTMG $41.80 + 100 BTMG/ referral   Link đăng ký : http://bit.ly/2C2WcJa   Video hướng dẫn chi tiết :    Lưu ý : Sau này toàn bộ video về Airdrop coin Trường sẽ chia sẻ trên kênh Này mọi người đăng ký kênh theo dõi thường

Dự án 32 : Kiếm tiền airdrop coin 60 CRR $18 + 25 CRR $7.50 referral

Kiếm tiền airdrop coin 60 CRR $18 + 25 CRR $7.50 referral   Link Đăng Ký : http://bit.ly/2y5btX2   Video hướng dẫn chi tiết : Lưu ý : Sau này toàn bộ video về Airdrop coin Trường sẽ chia sẻ trên kênh Này mọi người đăng ký kênh theo dõi thường xuyên nhé!    

Dự án 31 : Kiếm tiền Airdrop Coin sàn nhận 20000 HITEX + 2000/ref

Kiếm tiền Airdrop Coin Nhận 20000 HITEX + 2000/ref Link đăng ký : http://bit.ly/2QvNB5F Video hướng dẫn chi tiết :  ========= + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel  

Dự án 30 : Kiếm tiền airdrop coin Nhận 330 EKT ~ 27$ + 20 EKT/ref

Kiếm tiền airdrop coin Nhận 330 EKT ~ 27$ + 20 EKT/ref Đăng ký : http://bit.ly/2RrmI4f Video hướng dẫn chi tiết :  ====== + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel

Dự án 29 : Kiếm tiền Airdrop Coin Nhận 70 ABR ~ 21$ + 20 ABR ~ 6$/ref

Dự án 29 : Kiếm tiền Airdrop Coin Nhận 70 ABR ~ 21$ + 20 ABR ~ 6$/ref Đăng ký : http://bit.ly/2RriFoz Video hướng dẫn chi tiết :

Dự án 28: Kiếm tiền airdrop coin 60 DBA $30 + 30 DBA $15 referral

Kiếm tiền airdrop coin 60 DBA $30 + 30 DBA $15 referral Link đăng ký : http://bit.ly/2y54IUo Video hướng dẫn chi tiết :  ============= + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel

Dự án 27 : Kiếm tiền airdrop coin Sàn Abulaba 300 AAA = 37$ + 2.5$/ref

Kiếm tiền airdrop coin Sàn Abulaba 300 AAA = 37$ + 2.5$/ref Đăng ký : http://bit.ly/2P4d7yv Video hướng dẫn chi tiết :  ============== + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel