Diamond Capital là gì? Diamond Capital Investments là Công ty Quản lý Tài sản, cung cấp Dịch vụ Tài chính Cá nhân cho Cá nhân, Gia đình, Tổng công ty và Tổ chức. Kể từ khi thành lập công ty vào năm 2007, Diamond Capital Investment đã trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghệ