Dự án 29 : Kiếm tiền Airdrop Coin Nhận 70 ABR ~ 21$ + 20 ABR ~ 6$/ref

Dự án 29 : Kiếm tiền Airdrop Coin Nhận 70 ABR ~ 21$ + 20 ABR ~ 6$/ref Đăng ký : http://bit.ly/2RriFoz Video hướng dẫn chi tiết :

Dự án 28: Kiếm tiền airdrop coin 60 DBA $30 + 30 DBA $15 referral

Kiếm tiền airdrop coin 60 DBA $30 + 30 DBA $15 referral Link đăng ký : http://bit.ly/2y54IUo Video hướng dẫn chi tiết :  ============= + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel

Dự án 27 : Kiếm tiền airdrop coin Sàn Abulaba 300 AAA = 37$ + 2.5$/ref

Kiếm tiền airdrop coin Sàn Abulaba 300 AAA = 37$ + 2.5$/ref Đăng ký : http://bit.ly/2P4d7yv Video hướng dẫn chi tiết :  ============== + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel

Kiếm tiền airdrop coin nhận 100 CHM 100$ + ref

Kiếm tiền airdrop coin nhận 100 CHM 100$ + ref Đăng ký : http://bit.ly/2zLdb0S Video hướng dẫn chi tiết :  ======== + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel

Kiếm tiền airdrop coin Nhận 50 HEDGE 141.5$ Ref F1 28.3$/ref F2 5.66$/ref

Kiếm tiền airdrop coin Nhận 50 HEDGE 141.5$ Ref: F1 = 28.3$/ref F2 = 5.66$/ref + Đăng Ký : http://bit.ly/2Rena5C Video hướng dẫn chi tiết :  ============= + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel

Kiếm tiền EtainPower Airdrop nhận 3100 EPR = 20.15$ + 900 EPR= 6$/ref

Kiếm tiền EtainPower Airdrop nhận 3100 EPR = 20.15$ + 900 EPR= 6$/ref ++ Đăng ký : http://bit.ly/2xOfQ8R ++ Code đăng ký website : 741200 Video hướng dẫn chi tiết :  =========== + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel

Kiếm tiền airdrop coin dự án 3.400 CTY 40,8$ + 200 CTY 2,4$/ref

Kiếm tiền airdrop coin dự án 3.400 CTY 40,8$ + 200 CTY 2,4$/ref Link đăng ký: http://bit.ly/2NP3ur5 Video hướng dẫn chi tiết :  ============== + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel  

Kiếm tiền Airdrop dự án HNC tặng 200.000 HNC và 100.000/ref

Kiếm tiền Airdrop dự án HNC tặng 200.000 HNC và 100.000/ref Link đăng ký : http://bit.ly/2xI4z9J Video hướng dẫn chi tiết :  ========= + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel

Kiếm tiền Aordrop dự án Nhận 540 EraSwap 8$ + 100 Eraswap / Ref 1.5$

Kiếm tiền Aordrop dự án Nhận 540 EraSwap 8$ + 100 Eraswap / Ref 1.5$ Link đăng ký : http://bit.ly/2In6kNR Video hướng dẫn chi tiết :  ========= + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel  

Dự án 20 : Kiếm tiền Airdrop dự án tặng 50 EME 18$ + 12/ref

Dự án 20 : Kiếm tiền Airdrop dự án tặng 50 EME 18$ + 12/ref Link đăng ký : http://bit.ly/2zyBfEf   Video hướng dẫn chi tiết :   ========= + Telegram Airdrop Channel VIP : https://t.me/airdropvipchannel