Việc mua bán coin tại Việt Nam trở nên phổ biến những năm gần đây, tuy nhiên đa số muốn bán coin ra tiền Việt Nam đồng các bạn phải quy đổi ra BTC, ETH, BCH hay USDT mới chuyển về Remitano bán ra VND được. Việc mua đi bán lại nhiều lần sẽ khiến